Vásárlási feltételek

A szolgáltató (eladó, vállalkozás) adatai és elérhetőségei:

Cégnév:                                 Pecsenyéné Sándor Anita  (Egyéni vállalkozó)

Postacím:                              3860 Encs Radnóti Miklós út 56.

Email:                                     info@fureszbolt.hu

Telefonszám:                        +36 30 713 7372

Székhely:                               3860 Encs Radnóti Miklós út 56.

Adószám:                              56804508-2-25

Nyilvántartási szám:            55492283

Statisztikai szám:                 56804508-4791         

Bankszámlaszám:                50463495-10005051

Honlap:                                  https://fureszbolt.hu

 

 

Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Számunkra fontos, hogy minden vásárló tisztában legyen a jogaival, és a közöttünk létrejövő szerződéses viszony tartalmával, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza. Jelen dokumentum nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Szerződés nyelve: Magyar

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével a vevő elfogadja a www.fureszbolt.hu oldal általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

Elérhetőség: 36 1 700 2323

Email cím: info@tarhely.com

 

Fogalmak:

 

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Eladó: Vállalkozás, amely a webáruházban feltüntetett termékeket eladásra kínálja.

Vevő: aki az Eladó által értékesítésre kínált egy vagy több termék megrendelésével Eladóval adásvételi szerződést köt. A honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Egyéb felhasználó: aki a weboldalon regisztrál vagy hírlevél küldéséhez hozzájárul.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

 Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

 Honlap: https://fureszbolt.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

 Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

 Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

 Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

 Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

 A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

 Vonatkozó jogszabályok:

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. 1997 évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. 2001.év. /108. paragrafus
 3. 2013.év. / 5. paragrafus;

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

2011 évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Szerződés tárgya

Jelen általános szerződési feltételek az Eladó és a Vevő között a https://fureszbolt.hu  internetes oldalon működő webáruházban található termékekre kötött adásvételi szerződésekre vonatkoznak. Az általános szerződési feltételek rendelkezéseket tartalmaznak a https://.fureszbolt.hu weboldalon történő regisztrációra is.

Az Eladó és a Vevő között létrejövő adásvételi szerződés tárgyát az Eladó által értékesítésre kínált, https://fureszbolt.hu internetes oldalon működő webáruházban található termékek közül a Vevő által kiválasztott és Eladó által visszaigazolt egy vagy több termék képezi. A termékek ára, lényeges tulajdonságai és jellemzői az egyes termékeknél kerülnek feltüntetésre.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

 • Erdészeti és Kertészeti ill. egyéb kisgépek webáruháza

Az adásvételi szerződés létrejötte

A termékek és szolgáltatások webáruházban történő megjelenítése nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, Eladót ajánlati kötöttség nem terheli. A Vevő által egy vagy több termék megrendelése szerződéskötésre irányuló ajánlatnak minősül. Az adásvételi szerződés a megrendelés Eladó általi visszaigazolásával, mint az ajánlat elfogadásával jön létre.

 

Regisztráció

A Honlapon lehetőség van regisztrációval történő, illetve regisztráció nélküli vásárlásra is. A  „Regisztráció” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen látható adatlap értelemszerű kitöltése szükséges mindehhez. A regisztráció sikeréről kap egy e-mailt, amely tartalmazni fogja a regisztráció megerősítésére szolgáló aktiváló linket.

A regisztrációját bármikor jogosult törölni az info@fureszbolt.hu e-mail címre küldött üzenettel.

 

A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése

A megrendelés a https://fureszbolt.hu internetes oldalon található webáruházon keresztül vagy üzenetben történik. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

A webáruházon keresztül történő rendelés technikai lépései:

– A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba a „Kosárba teszem” gombbal.

– Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, folytassa a keresést a termékek között! A kosár tartalmából az „x” törlés gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

– A kosár alatti részben lehetősége van az esetleges kedvezményre jogosító kuponja alkalmazására, valamint ebben a részben tudja kiválasztani az Ön számára megfelelő szállítási módot is.

– A “Pénztár” gombra kattintva kell megadnia a megrendelés véglegesítéséhez szükséges további adatokat.

 1. Számlázási adatok: rendeléshez szükséges adatai megadása itt történik. Név, cím, telefonszám és email-cím megadása szükséges.
 2. Szállítás másik címre?: ha a szállítási cím eltér a számlázási adatoktól ezt a részt is ki kell tölteni.
 3. Megjegyzés a rendeléssel kapcsolatban.
 4. Rendelésem: itt megtekinthető újból a kosár tartalma valamint a fizetendő végösszeg. A szállítás módjának kiválasztására is újból lehetőséged van.
 5. Fizetési mód: szállítási módtól függően többféle fizetési mód közül választhat.

 

A „megrendelés elküldése” után következő oldalon megtalálja a megrendelés részletes adatait.

Amennyiben elküldés után vesz észre hibát a rendeléssel kapcsolatba, mielőbb vegye fel az Eladóval a kapcsolatot a fent megtalálható elérhetőségek valamelyikén.

A megrendelés akkor történik meg, ha a Vevő a megrendelés elfogadása előtt kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

A Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást kap „Rendelését összekészítettük” fejléccel. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termékeket, azok vételárát, a szállítás költségét. A szerződés ezen visszaigazolás Vevőhöz történő megérkezésével jön létre. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen Eladó rendelkezésére bocsátotta a megrendelés időpontjában. A hibás adatok megadása miatti téves teljesítésből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

A Vevőnek a megrendelés elküldése, illetve a visszaigazolás megérkezése után a megrendelésben tévesen megadott adatokat az Eladó felé telefonon vagy e-mailben van lehetősége javítani. A Vevő köteles a téves adatokat mihamarabb korrigálni. Amennyiben a megrendelésben megadott adatokat a Vevő a termékek szállításra történt átadását követően módosítja, köteles az ebből eredő többletköltségeket viselni.

A szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Eladó nem rögzíti a szerződést, így a szerződés utóbb nem hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a honlapon való közzétételtől hatályosak, figyelemmel Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaira, a Szolgáltató által meghatározott időpontig. Az Általános Szerződési Feltételekben eszközölt módosítások tekintetében az általános rendelkezésekben foglaltak az irányadóak.

 

Árak

Az árak forintban értendők. Az Eladó áfakörös (27%), így az áraknak ÁFA tartalma 27%. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Az akciós ár a készlet erejéig van érvényben!

Előfordulhat, hogy a megrendelt termék már nincs készleten, mert a forgalmazónál is elfogyott a raktár készlet! Ilyen esetben az eladó elállhat az üzlettől és semmilyen felelősség nem terheli! Természetesen ilyen esetben az ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot a vásárlóval és kölcsönösen megállapodnak!

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása 1 munkanapon belül megtörténik.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja a megadott telefonszámot.

Fizetési módok

 1. Utánvét – Ebben az esetben a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a Magyar Posta kézbesítőjének kell kifizetni készpénzben a csomag átvételekor.
 2. Online bankkártyás fizetés –  Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa
 • Visa Electron
 • American Express

Barionnal kapcsolatos további információkat a barion.hu oldalán, illetve webshop-unk “Barion fizetési tájékoztató”-jában talál.

3. Előre történő banki átutalás
4. Fizetés személyesen – előre egyeztetett időpontban.

Szállítás

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, (MPL , GLS vagy saját gépkocsival történő kiszállítással) a Vevő által megadott címre. A szállítás várható időpontja készleten lévő termékek esetében 3-5 munkanap, rendelés alatt álló termékeknél 15-20 munkanap. Amikor csomagját elkészítettük és átadtuk a szállítmányozónak, a megadott email-címre kapni fog egy értesítést, benne a várható szállítási időponttal! A kézbesítés munkanapokon 8-16 óra között zajlik. A termék szállítási idejé t a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

Szállítási és fizetési feltételeink kizárólag Magyarország területére vonatkoznak.

A megrendelt terméket dobozában, biztonságosan csomagolva szállítjuk. Kivételt képeznek a kiemelten kezelt Husqvarna termékeink, ezek ezt megelőzően szakszerűen beüzemelve kerülnek szállításra, traktorok és nagyobb értékű gépek kollegánk kíséretében személyes átadásra. A webáruház egyéb termékek összeszerelést, amennyiben szükséges a vásárló végzi el, illetve térítés ellenében szakszervizzel végezteti el. A jótállásos javítást végző szakszervizek bármelyikéhez fordulhat. Ezen szervizek címlistáját a jótállási jegyen találja meg. A gép használatát megelőzően figyelmesen olvassa el a használati, kezelési útmutatót és maradéktalanul tartsa be az abban foglaltakat, különös figyelemmel az üzemanyag és a kenőolaj használatával kapcsolatosan. A négyütemű motorokat az első indítást megelőzően motorolajjal az előírt szintig föl kell tölteni. Kétütemű motorok esetében a megfelelő benzin-olaj keverékről kell gondoskodni! Az olaj nem a termékek tartozéka!

Szállítási módok: MPL futárszolgálattal, saját gépkocsival, személyes átvételi lehetőség a megadott címen.
Kiszállítási idő: Visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül.
Szállítási díjak:
Magyarország területére történő kiszállítás esetén:
0-34.999 Ft : 1500 Ft
35.000 Ft felett: INGYENES
Más, EU országokba történő szállítás esetén a rendelést követően adunk információt a szállítási költségről. 

Traktorokat és Ridereket 100 km-es körzetben szállítunk ki !

A “Kerti tárolók”, “Kerti grillek és Kültéri hősugárzók”,  “Kocsibeállók”,  “Pavilonok és Pergolák”,  valamint az “Előtetők” szállításásra NEM vonatkozik a webshop-ban feltüntetett 35.000 Ft. feletti ingyenes kiszállítás! Ezen termékek szállításával kapcsolatban tájékozódjon ügyfélszolgálatunknál !

A szállítástól elállás

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése

A terméket valamennyi tartozékával, kezelési útmutatóval, stb. hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. A visszaszállítás költségét a megrendelő viseli.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagyis visszaküldheti a megrendelt terméket.

A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Amennyiben élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén e-mailben, írásban, vagy telefonon.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön az erre irányuló nyilatkozatát 14 munkanapon belül (akár a 14. munkanapon) elküldi részünkre. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel nyilatkozatát, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget. A fureszbolt.hu követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Elállásnál a fureszbolt.hu köteles az Ön által kifizetett termék összegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. A Vevő elállási jogát a honlapon található “Elállási nyomtatvány/Visszáru nyomtatvány” felhasználásával érvényesítheti (Elállási nyomtatvány/Visszáru nyomtatvány-mely a honlapon letölthető, nyomtatható formanyomtatványként megtalálható). Amennyiben élni kíván elállási jogával töltse ki nyomtatott nagybetűkkel ezt a nyomtatványt. – Gondosan csomagolja be a terméket, tegye be a visszáru nyomtatványt a csomagba és postai küldeményként adja fel a következő címre:

Pecsenyéné Sándor Anita

„fureszbolt.hu”

3860 Encs Radnóti Miklós út 56.

(FIGYELEM! Utánvét értékkel ellátott küldeményt nem áll módunkban átvenni!)

Figyeljen a következőkre: – csak az áru (csomag) kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül élhet az elállási joggal+ 14 nap a visszaküldési határidő! – Az elállás és a csomagvisszaküldés ideje maximum 14+14 azaz 28 naptári nap lehet! – a termék vételárát kizárólag banki utalással áll módunkban visszatéríteni a csomag visszaérkezésétől számított 14 napon belül az Ön által megadott bankszámla számára. A csomag felnyitásáról filmfelvételt készítünk. Sérült vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő termékek visszaküldése esetén az eladó követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.  Amennyiben a csomagban sérült vagy hiányos termék(ek)et találunk, akkor csak a termék(ek) vételárának a kár értékével csökkentett részét áll módunkban visszafizetni, amennyiben a termék sérülése olyan mértékű, hogy lehetetlenné teszi az áru értékesítését, vállalkozásunk megtagadja az áru visszavételét! – további kérdés esetén, kérjük írja meg azt az info@fureszbolt.hu e-mail címre vagy hívja munkanapokon 09:00-18.00 óra között a 06/30-713-73-72 ügyfélszolgálati számunkat.

Utánvéttel küldött csomagot nem veszünk át!

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést az eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Az eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő vevő érvényesíthet.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztónak való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Ha az eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az eladót terhelik. A fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A jótállás azonban nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a fogyasztó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági, jótállási igényeit a fogyasztó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Postázási név:              Pecsenyéné Sándor Anita
Postázásai cím:           3860 Encs Radnóti Miklós út 56.
Email cím:                    info@fureszbolt.hu

 

Tulajdonjogi kikötés

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen a „Kapcsolat” alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetősége rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor (info@fureszbolt.hu)